Λίστα Δρόμων Μαγούλας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες