Λίστα Δρόμων Μαγούλας Λακωνίας, Χάρτες και φωτογραφίες