Λίστα Δρόμων Μαλακάσας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες