Λίστα Δρόμων Μάνδρας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες