Λίστα Δρόμων Μαραθώνα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες