Λίστα Δρόμων Μαρκόπουλου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες