Λίστα Δρόμων Μαρκόπουλου Ωρωπού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες