Λίστα Δρόμων Αμαρουσίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες