Λίστα Δρόμων Μεγάλων Πεύκων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες