Λίστα Δρόμων Μεγάλης Παναγίας, Χάρτες και φωτογραφίες