Λίστα Δρόμων Μεγάρων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες