Λίστα Δρόμων Μελισσίων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες