Λίστα Δρόμων Μεταμόρφωσης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες