Λίστα Δρόμων Μικρής Μαντίνειας, Χάρτες και φωτογραφίες