Λίστα Δρόμων Μηλεσίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες