Λίστα Δρόμων Μύλου Κερατέας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες