Λίστα Δρόμων Μώλου Φθιώτιδας, Χάρτες και φωτογραφίες