Λίστα Δρόμων Μοσχάτου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες