Λίστα Δρόμων Μουζακίου Καρδίτσας, Χάρτες και φωτογραφίες