Λίστα Δρόμων Μυστρά Λακωνίας, Χάρτες και φωτογραφίες