Λίστα Δρόμων Νάουσας Πάρου, Χάρτες και φωτογραφίες