Λίστα Δρόμων Νέας Αγχιάλου, Χάρτες και φωτογραφίες