Λίστα Δρόμων Νέας Απολλωνίας, Χάρτες και φωτογραφίες