Λίστα Δρόμων Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες