Λίστα Δρόμων Νέας Επιδαύρου, Χάρτες και φωτογραφίες