Λίστα Δρόμων Νέας Ερυθραίας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες