Λίστα Δρόμων Νέας Ιωνίας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες