Λίστα Δρόμων Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες