Λίστα Δρόμων Νέας Κερασιάς, Χάρτες και φωτογραφίες