Λίστα Δρόμων Νέας Μαγνησίας Λαμίας, Χάρτες και φωτογραφίες