Λίστα Δρόμων Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες