Λίστα Δρόμων Νέας Μάκρης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες