Λίστα Δρόμων Νέων Μαλγάρων, Χάρτες και φωτογραφίες