Λίστα Δρόμων Νέας Μεσημβρίας, Χάρτες και φωτογραφίες