Λίστα Δρόμων Νέας Μηχανιώνας, Χάρτες και φωτογραφίες