Λίστα Δρόμων Νέων Μουδανιών, Χάρτες και φωτογραφίες