Λίστα Δρόμων Νέων Παλατίων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες