Λίστα Δρόμων Νέας Πεντέλης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες