Λίστα Δρόμων Νέας Περάμου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες