Λίστα Δρόμων Νέας Περάμου Καβάλας, Χάρτες και φωτογραφίες