Λίστα Δρόμων Νέας Πολιτείας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες