Λίστα Δρόμων Νέας Σελεύκειας, Χάρτες και φωτογραφίες