Λίστα Δρόμων Νέας Σμύρνης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες