Λίστα Δρόμων Νέας Τρίγλιας, Χάρτες και φωτογραφίες