Λίστα Δρόμων Νεάπολης Λακωνίας, Χάρτες και φωτογραφίες