Λίστα Δρόμων Νεάπολης Λασιθίου, Χάρτες και φωτογραφίες