Λίστα Δρόμων Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες