Λίστα Δρόμων Νεου Καρλοβασίου, Χάρτες και φωτογραφίες