Λίστα Δρόμων Νεου Πετριτσίου, Χάρτες και φωτογραφίες