Λίστα Δρόμων Νέου Ψυχικoύ Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες